නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ පත්වීම් ලබාදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධව ජනපති පරීක්ෂණ කොමිසමට ඇමති සජිත් කැඳවයි

- Friday, September 20, 2019

මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා අවිධිමත් පත්වීම් ලබා දී ඇතැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කොමිසම හමුවේ
විභාග වන පැමිණිල්ලකට අදාළව ජනාධිපති පරික්ෂණ කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ අද (20) පෙනී සිට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්නැයි එම කොමිසම නිවාස, ඉදිකිරිම හා සංස්කෘතික අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට නොතීසි නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව අද (20) පෙරවරු 9.30ට කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබාදෙන ලෙස එම කොමිසම අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට දන්වා ඇතැයි එහි ප්‍රකාශකයකු  පැවසීය.එසේම එම පැමිණිල්ලට අදාළව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති සාගර පලන්සූරිය මහතාටද කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය
හමුවේ පෙනී සිට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්නැයි දන්වමින් නොතීසි නිකුත් කරනු ලැබ ඇතැයිද එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ "කළමනාකාර සහාකාර" තනතුරු සඳහා අවිධිමත් ආකාරයෙන් සේවකයින් පිරිසක් බඳවා ගෙන ඇතැයි සඳහන් කරමින් එම අධිකාරියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ස්වක සංගමය මෙම පැමිණිල්ල කොමිසමට ඉදිරිපත් කර තිබේ. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ "කළමනාකාර සහකාර'' තනතුරු සඳහා අවිධිමත් ලෙස බඳවා ගනු ලැබූ  සේවකයින්ගෙන් සියයට 95 ක්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් වන බවට එම පැමිණිල්ලේ සඳහන් විය.

-තිළිණි ද සිල්වා-
 

Start typing and press Enter to search